Financieel

Erfenis

Overdragen van de erfenis door een mede-erfgenaam

Als mede-erfgenaam kunt u uw gehele erfenis overdragen aan een derde, nattrulijk pas na de verdeling erfenis. U kunt de erfenis verkopen of weggeven. U kunt ook slechts een fractie van uw aandeel overdragen aan een derde partij. De overdrachtsovereenkomst vereist echter altijd notariële vaststelling. Rechten en plichten Met de verkrijging van de erfenis gaat …

Overdragen van de erfenis door een mede-erfgenaam Lees meer »